Mixík :

je tanečně dramatický kroužek, našim cílem je naučit dětem pohybu a mluvení na veřejnosti ( v kurzíku jsou uplatňovány muzikálové prvky) Závěrečné vystoupení pro veřejnost se uskuteční v divadle.

NAŠI PARTNEŘI